Thema

Educatie

Natuur- en milieueducatie en lesmaterialen over (zwerf)afval zijn belangrijk. Kinderen en jongeren die milieuonderwijs hebben gehad gaan later zorgvuldiger om met de natuur.

Diverse partijen, van particulier tot basisschool en NME centrum hebben lesmaterialen ontwikkeld. Maar, de kwaliteit is wisselend en of de materialen sluiten niet altijd aan op de kerndoelen van het onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. Tegenwoordig bestaan er dan ook een checklist en een overzicht van topproducten die helpen bij het maken van een keuze voor een lespakket.

Op deze themapagina hebben we de belangrijkste onderzoeken, lesmaterialen en educatieve extra’s gebundeld. Bijvoorbeeld het onderzoek Afvaleducatie hoger op de agenda in het onderwijs, de Schoon Challenge voor het voortgezet onderwijs en de Afvalkoffer voor het basisonderwijs en bso’s. Maar ook Aan de slag met Afval, hét online educatieplatform over zwerfafval en kennis over afvalvrije scholen van VANG Buitenshuis. 

 

Tips

Download alle tips

Meer weten?
Wij helpen je graag verder!

Nederland Schoon