Gouden tips:  Supporter van Schoon

Supporter van Schoon is een groeiende landelijke beweging van mensen die het belangrijk vinden om actief bij te dragen aan een schone omgeving. Supporter van Schoon kan ingezet worden door individuen, gemeenten en bedrijven om de lokale betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun eigen buurt op een aanstekelijke en toegankelijke manier te vergroten en zichtbaar te maken. Deze Gouden Tips helpen om Supporter van Schoon optimaal in te zetten en te benutten. Als gedragsmaatregel voor gemeenten, gedragsbeïnvloeding door bedrijven, faciliteren van opschoonacties en stimuleren van bewonersparticipatie.

1 Laat zien dat je samen voor schoon gaat

Onder de vlag van Supporter van Schoon, verbind je mensen met elkaar die actief willen bijdragen aan een schone omgeving. Als Supporter van Schoon maak je zo deel uit van een groter geheel. Dat geeft mensen houvast en een duidelijk extern signaal waar je als bewoner, gemeente of organisatie voor staat. Maak je Supporters van Schoon daarom zichtbaar. Bijvoorbeeld op afvalvoorzieningen en via de organisatie of ondersteuning van opschoonacties met bewoners.

Toon alle documenten

2 Gebruik Supporter van Schoon-uitingen voor effectieve gedragsbeïnvloeding

Je kunt Supporter van Schoon op verschillende manieren zichtbaar maken. Denk aan een poster, banier, etalagesticker, afvalbaksticker, Supporter van Schoon-afvalbak of een ander communicatiemiddel dat de Supporters van een organisatie of groep mensen laat zien. Zo geef je een duidelijke ‘schoon’-boodschap aan bezoekers en voorbijgangers, die zich hierdoor beter gaan gedragen. Je communiceert impliciet de sociale norm in een bepaalde omgeving: veel mensen vinden schoon hier belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat anderen zich hierdoor ook beter gedragen.
Gepersonaliseerde boodschappen hebben en sterker effect op gedrag, omdat ze dichter bij iemands eigen leefomgeving liggen. De uitingen van Supporter van Schoon kun je zodanig personaliseren dat jouw uiting, slogan of boodschap wordt versterkt door die van Supporter van Schoon. Zo krijg je een persoonlijke boodschap in een uniform jasje.

Toon alle documenten

3 Maak meedoen aan een actie laagdrempelig en leuk

Iedereen kan Supporter van Schoon worden. Of je nu een individu, groep, vereniging, school, gemeente of organisatie bent. Stimuleer participatie door zo veel mogelijk mensen te motiveren om zich aan te melden als Supporter van Schoon. Maak een opschoonactie daarbij zo zichtbaar en laagdrempelig mogelijk. Zorg voor voldoende materialen en denk ook aan wat te eten en te drinken, en kondig je actie ruim van tevoren aan.
Meld opschoonacties ook aan op supportervanschoon.nl. Dat levert namelijk gratis actiematerialen op van de webshopschoon.nl

Toon alle documenten

4 Benut de materialen die schoon gedrag beïnvloeden

Supporter van Schoon heeft veel (vaak gratis) materialen beschikbaar. Enerzijds zijn dit materialen voor opschoonacties, zoals: grijpers, handschoenen, hesjes, afvalzakken en posters om je opschoonactie mee aan te kondigen. Anderzijds zijn er verschillende materialen voor specifieke gebieden of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld picknickkleedjes, afvalzakjes, afvalbakstickers en diverse posters (voor snoeproutes of winkelgebieden). Gebruik deze materialen als je in jouw gebied schoon extra onder de aandacht wil brengen of bij gelegenheden zoals een evenement of als je een geadopteerde afvalbak wilt versieren. Verder heeft Supporter van Schoon verschillende voorzieningen om je te helpen om van (extra) afval af te komen, zoals: een afvalbak, peukenpaal en zakasbakjes.
Meld opschoonacties ook aan op supportervanschoon.nl. Dat levert namelijk gratis actiematerialen op van de webshopschoon.nl

Toon alle documenten

5 Sluit aan bij de landelijke Supporter van Schoon-momenten

Supporter van Schoon en NederlandSchoon organiseren of ondersteunen jaarlijks verschillende activiteiten, zoals de Landelijke Opschoondag, Keep it Clean Day, de Schoonste Stranden Verkiezing, Schoonste Winkelgebieden Verkiezing en Nieuwjaarsvegen. Maak gebruik van de bekendheid, reputatie en publiciteit van deze landelijke activiteiten. Bijvoorbeeld door hier lokaal op aan te sluiten en gebruik te maken van de materialen en informatie die deze activiteiten kunnen leveren.

Toon alle documenten

6 Zet Supporters van Schoon in het zonnetje

Iedereen is dankbaar voor vrijwilligers die zich inzetten voor een schone omgeving, maar vergeten dit soms te uiten. Zet Supporters van Schoon daarom af en toe in het zonnetje. Zorg bijvoorbeeld voor wat lekkers tijdens opschoonacties, stuur een bloemetje of schrijf een leuk artikel over de Supporters van Schoon voor de lokale krant, website of social media. Zo zorg je niet alleen dat de Supporters van Schoon gemotiveerd blijven, maar je geeft ook een signaal naar andere bewoners, dat dit het gewenste gedrag is.

Toon alle documenten

7 Organiseer je vrijwilligers

Bij opschoonacties komen vaak veel vrijwilligers helpen. Veelal willen deze mensen wel vaker mee helpen of iets meer doen voor de buurt, zoals meedenken met verbeteringen, een afvalbak adopteren, of opschoonacties organiseren. Deze mensen hebben vaak goede tips voor de gemeente of andere beheerders. Supporter van Schoon is hierbij een nuttig netwerk om contact te houden met vrijwilligers, ze regelmatig te informeren en te vragen naar wat zij vinden en willen doen.

Toon alle documenten

8 Benut de Zwerfafvalvergoeding

De Zwerfafvalvergoeding is een budget dat gemeenten jaarlijks kunnen aanvragen om hun zwerfafvalaanpak te verbeteren en te versterken. Zij kunnen de inzet van Supporter van Schoon jaarlijks betalen uit deze vergoeding. Zet dit budget bijvoorbeeld in om materialen te bestellen, een opschoonactie te organiseren, Supporters te werven, een Supporter van Schoon-aanpak te ontwikkelen, of een promotiefilmpje op te nemen.

Toon alle documenten

9 Zorg voor intern draagvlak

Voor een gemeente of organisatie die Supporter van Schoon wordt is het belangrijk dat je medewerkers hier achterstaan. Communiceer daarom goed waarom je Supporter van Schoon bent en wat dit voor jouw organisatie inhoudt. Maak ook duidelijk wat je verwacht van medewerkers. Stimuleer medewerkers met invloed om het goede voorbeeld te geven. Het draagvlak dat je hiermee creëert zorgt dat je medewerkers het gedachtegoed helpen uitdragen. Ze zullen dan ook meer bereid zijn om bijvoorbeeld mee te doen aan een opschoonactie of een stukje te schrijven over het belang van schoon.

Toon alle documenten

10 Kies je eigen aanpak

Of je nu Supporter van Schoon bent als individu, gemeente of organisatie. De invulling die je eraan geeft, kun je zelf bepalen. Als bedrijf kun je zorgen dat jouw Supporter van Schoon-activiteiten aansluiten bij je product of dienst. Als gemeente kun je de invulling aanpassen op bestaande projecten. Zorg ook dat Supporter van Schoon communicatie of uitingen aansluiten bij de manier waarop jouw gemeente omgaat met haar burgers.

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.