Gedragstool Zwerfafval

Header

Welkom bij de Gedragstool Zwerfafval voor beheerders van de openbare ruimte. Deze tool helpt je door middel van een aantal eenvoudige vragen om tot een eerste oplossingsrichting voor jouw zwerfafvalprobleem te komen. De tool start met het in kaart brengen van jouw specifieke situatie. Vervolgens leiden verschillende gesloten vragen tot een advies met drie interventies. Deze interventies zijn gericht op schoongedrag, schoonparticipatie en schoonbeleving

Persoonsgegevens

Het invullen duurt maximaal 5 minuten, hierna krijg je een advies wat past bij jouw zwerfafvalprobleem.

Disclaimer

Deze tool geeft op een eenvoudige manier een eerste oplossing richting een schonere omgeving. Dit kan de basis vormen voor het ontwikkelen van beleid en het opzetten van gedrags-, participatie- en belevingsprojecten. We raden je na het doorlopen van de tool aan om jouw specifieke situatie verder te analyseren en te onderzoeken hoe bepaalde interventies het beste ingezet kunnen worden. De aanpak van zwerfafval is en blijft maatwerk. Raadpleeg daarom ook experts op het gebied van gedrag, participatie en beleving.

Tot slot: de meeste interventies werken alleen als de basis op orde is. Dit betekent dat er goed en regelmatig gereinigd wordt en er voldoende schone en goed werkende afvalvoorzieningen op de juiste plek staan. Ook moet, waar mogelijk, de bron van zwerfafval (bijvoorbeeld verwaaiing van bouwafval) aangepakt worden.

Deze tool wordt u aangeboden door Rijkswaterstaat, NederlandSchoon en NVRD. Bekijk de privacyverklaring