Zwerven door de stad

  • 1 maart 2013
  • Royal HaskoningDHV
  • 76 pagina's
  • PPTX
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In opdracht van de gemeente Den Haag en Gemeente Schoon heeft Royal Haskoning DHV een presentatie opgesteld over methoden om zwerfafval te bestrijden. Hierin wordt ingegaan op gedragsbeïnvloeding, civil society (participatie, samenwerking), inrichting en gedrag. Specifiek behandeld de presentatie methoden voor het terugdringen van anonimiteit (via identiteit, gebruiker en placemaking), het benutten van affordance (de relatie tussen de omgeving en onze acties), en het effectief toepassen van gedragsbeïnvloeding (o.b.v. korte en lange termijn effecten).

Kernmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding
Soort informatie:
Inspiratie en tips