Wordt Nederland schoner? Beleving zwerfafval door burgers (2-meting)

  • Opdrachtgever: Motivaction
  • Mei 2009
  • 71 pagina's
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons

Omschrijving

In 2007 is het impulsprogramma zwerfafval van start gegaan om Nederland binnen drie jaar objectief en subjectief schoner te maken. In deze rapportage staan de resultaten van de 2-meting, uitgesplitst naar de verschillende sociale milieus in Nederland volgens het Mentality-model van Motivaction. De Mentality-milieus verschillen van elkaar in de mate waarin ze Nederland schoon vinden, de mate waarin ze zich aan zwerfafval ergeren en de mate waarin zij zich inzetten voor het verminderen van zwerfafval. Er zijn de 'opruimers' (postmaterialisten en traditionele burgers) die zelf weinig afval weggooien, zich veel ergeren aan zwerfafval en zich actief inzetten om zwerfafval (van anderen) op te ruimen. De 'vervuilers' (gemaksgeoriƫnteerden en opwaarts mobielen), daarentegen, zien zichzelf niet verantwoordelijk voor het schoon houden van de openbare ruimte en vervuilen deze dan ook regelmatig. Voor de 'onverschilligen' (postmoderne hedonisten, kosmopolieten en moderne burgerij) is zwerfafval niet echt een probleem. Ze willen Nederland wel schoon houden, maar willen hier niet teveel moeite voor doen.

Kenmerken

Onderwerp:
Beleving, Participatie en samenwerking
Soort informatie:
Onderzoek