Werkdocument Wijkcreator Zwerfafval

  • Opdrachtgever: Gemeente Schoon
  • April 2010
  • 40 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Met de Wijkcreator Zwerfafval hebben gemeenten een handig instrument in handen voor een wijkgerichte aanpak van zwerfafval. Uitgangspunten van de Wijkcreator (procesnotitie + werkdocument) zijn: focus op specifieke kenmerken van het gebied, gelijkwaardige samenwerking met meerdere partijen, zakelijke insteek op basis van het ‘voor-wat-hoort-wat’-principe en afnemende vrijblijvendheid. Dit werkdocument biedt gemeenten en betrokken partijen houvast tijdens de vier verschillende fasen van planning tot intentieovereenkomst. Het uiteindelijke doel van de Wijkcreator Zwerfafval is het sluiten van een intentieovereenkomst tussen gemeenten en betrokken partijen om de overeengekomen aanpak te bevestigen.

Kenmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Plan van aanpak