Werkdocument Samenwerkingscreator Leefbaarheid

  • Opdrachtgever: StadNetwerk
  • Augustus 2010
  • 40 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus op specifieke kenmerken van het gebied, gelijkwaardige samenwerking met meerdere partijen, zakelijke insteek op basis van het ‘voor-wat-hoort-wat’-principe en afnemende vrijblijvendheid. Dit werkdocument biedt gemeenten en betrokken partijen houvast in het opstellen van de benodigde documenten en bevat voorstellen voor de opzet van de documenten, tekstvoorstellen, voorbeelden en checklists.

Kenmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding, Participatie en samenwerking
Soort informatie:
Plan van aanpak