Werkbladen Schoon Belonen. Hulpmiddel voor plan van aanpak

  • Opdrachtgever: Nederland Schoon
  • Mei 2018
  • 8 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Praktische werkbladen met tips en ideeën voor een zwerfafvalaanpak met een beloningssystematiek (Schoon Belonen). De checklist biedt gemeenten en de partijen waarmee ze samenwerken een leidraad voor het opzetten van Schoon Belonen. De werkbladen zijn personaliseerbaar en online invulbaar.

Kenmerken

Onderwerp:
Belonen
Focus gebied:
Snoeproutes en scholen
Soort informatie:
Plan van aanpak
Labels:
Basisonderwijs , Voortgezet onderwijs