Voorbij Bijplaatsingen

  • Opdrachtgever: Dijksterhuis & van Baaren, Tabula Rasa en IPR Normag
  • September 2010
  • 44 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In 8 grotere steden zijn interventies toegepast om afval bijplaatsingen bij verzamelcontainers te voorkomen. De resultaten waren zeer positief. Anders dan voorheen werd juist niet ingezet op kennis of bewustwording maar op beïnvloeding van automatisch gedrag, dus zonder dat mensen het echt in de gaten hebben.
De interventies waren bepaald op basis van deskresearch, expertise en wetenschappelijke literatuur. De interventies ‘De descriptieve norm', ‘Handhaven en straffen’, 'Schoon houdt Schoon' en ‘Foot-in-the-door’ vertonen het grootste effect. Aanbeveling is om vooral in te zetten op de Descriptieve norm (laten zien dat bijna iedereen het goed doet) en "Foot in the door" (in dit geval "als je je committeert aan een schone buurt zul je je er ook naar gedragen), omdat deze op de langere termijn beter blijven werken. Bij handhaving is het effect waarschijnlijk korter.

Kenmerken

Onderwerp:
Bijplaatsingen, Gedragsbeïnvloeding
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Onderzoek

Bijbehorend thema