Studie van de sociologische, psychologische en andere motivatoren van zwerfvuilgedrag

  • Opdrachtgever: OVAM
  • April 2009
  • 81 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit onderzoek van OVAM geeft een diagnose van de psychologische, sociologische en andere factoren die zwerfvuilgedrag sturen en verklaren in Vlaanderen. Zwerfvuilgedrag blijkt te ontstaan door een onduidelijke en tegenstrijdige norm en het najagen van eigenbelang. Verder blijkt onder meer dat perifere factoren (context, plaats, moment, activiteit) een sterkere verklarende waarde voor zwerfvuilgedrag hebben dan intrinsieke eigenschappen van mensen (attitude, waarden, persoonlijkheidskenmerken en aspiraties). Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor handhaving, infrastructuur, sensibilisering, de omgeving en participatie in Vlaanderen.

Kenmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding
Soort informatie:
Onderzoek