Sorteeranalyse; prullenbakken openbare ruimte

  • 1 oktober 2013
  • Eureco
  • 9 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit rapport geeft de conclusies weer van de sorteeranalyse die Eureco heeft uitgevoerd voor de gemeente Bronckhorst, om de mogelijkheden voor afvalscheiding in de openbare ruimte te verkennen. Op basis van de resultaten zijn twee scheidingmethoden gedestilleerd. De eerste is scheiding van drankkarton, plastic en de rest. Deze verdeling is onder andere gekozen vanwege de grote verschillen in de omvang (volume) van de drie afvalstromen. Een tweede scheidingmethodiek is PET, drankkarton, blikjes en flessen. De verschillende soorten afval zijn herkenbaar en gemakkelijk te recyclen. Inzameling vindt gescheiden plaats of als combinatiefractie. Bij de laatstgenoemde is het zaak samenwerking te organiseren met de sociale werkvoorziening om te sorteren (bijvoorbeeld met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalscheiding
Soort informatie:
Onderzoek