Schonere winkelomgeving in Europa

  • 1 december 2009
  • Van Oostrum en Partners
  • 44 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In opdracht van Nederland Schoon is geïnventariseerd wat in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland wordt gedaan ter beperking van zwerfafval. De focus ligt hierbij rondom winkels en winkelcentra. Dit biedt mogelijk nieuwe ideeën/aanpakken die ook in Nederland toepasbaar zijn. Bij de verslaggeving wordt steeds eerst kort het relevante wettelijke kader van een land geschetst met betrekking tot zwerfafvalbeleid. Daarna wordt ingegaan op gedragsbeïnvloeding, innovaties, slimmer schoonmaken door beheerders van openbare terreinen, monitoring, en handhaving van beleid. Niet alle bovengenoemde onderwerpen komen bij elk land aan de orde, omdat er soms op bepaalde terreinen geen initiatieven bekend zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte conclusie. De inventarisatie is in 2009 gedurende twee maanden uitgevoerd door informatie op te vragen van brancheverenigingen van de detailhandel, bij individuele (grote) detaillisten en bij diverse nationale en lokale (overheids-) instellingen en organisaties.

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalvoorzieningen en inrichting, Gedragsbeïnvloeding, Handhaven, Participatie en samenwerking, Reinigen
Focus gebied:
Winkels en horeca
Soort informatie:
Onderzoek