Samen zorgen voor een schonere de Venen

  • 1 december 2012
  • Public Result
  • 18 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In dit projectverslag staan de uitkomsten van het Thematraject zwerfafval beschreven dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp bij Gemeente Schoon volgde voor de jonge wijk De Venen. De bewoners van de deze wijk gaven aan veel overlast te ervaren van zwerfvuil, grof (huishoudelijk) vuil, bijplaatsingen van grofvuil naast containers en hondenpoep te hebben. De gemeente zelf wilde ook de bewoners stimuleren om te participeren op dit gebied. Adviesbureau Public Result heeft de wijk geanalyseerd, projectvoorstellen gedaan en ondersteuning gegeven bij de uitvoer van verschillende acties.

 

 

Kernmerken

Onderwerp:
Educatie, Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Snoeproutes en scholen, Woonwijken
Soort informatie:
Praktijkvoorbeeld
Labels:
Voortgezet onderwijs