Rapport Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte Alphen aan den Rijn

  • 21 december 2012
  • PLAN terra
  • 19 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Deze rapportage toont het advies aan de gemeente hoe het beste om te gaan met het afval uit de afvalbakken in de openbare ruimte. Centraal in dit advies van adviesbureau PLAN terra (in opdracht van Gemeente Schoon) staat de samenhang met de duurzaamheidsdoelstellingen en de voorbeeldrol die de gemeente kan vervullen. Verder staat in het rapport hoe de Alphense bevolking kan worden geïnformeerd over de gekozen methode. De mogelijkheden bestaan uit afval gemengd inzamelen en afvoeren om vervolgens te verbranden, afval gemengd inzamelen en afvoeren om vervolgens te scheiden voor recycling of afval gescheiden inzamelen en afvoeren voor recycling. Via een uitgebreid overzicht met voor- en nadelen van elke mogelijkheid, is tot de conclusie gekomen dat gemengd inzamelen en vervolgens nascheiden de meeste voordelen heeft. Lees meer over deze keuze in het rapport Nascheidng afval openbare ruimte Alphen aan den Rijn.

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalscheiding, Afvalvoorzieningen en inrichting, Communicatie
Soort informatie:
Onderzoek