Rapport 'Bewoners aan zet in de openbare ruimte' Bergen op Zoom

  • 1 september 2013
  • Public Result
  • 39 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit eindrapport biedt gemeente Bergen op Zoom concrete handvatten en tools om met participatie en burgerinitiatieven aan de slag te gaan. De gemeente volgde hiervoor een thematraject participatie bij Gemeente Schoon met het doel om bij de aanpak van zwerfafval meer bewonersparticipatie te realiseren en zelf de regie te houden. Adviesbureau Public Result heeft onder meer informatie opgehaald bij burgers om leerpunten te formuleren en een processchema ontworpen voor de behandeling van bewonersinitiatieven. Daarnaast is het rapport een verslag van hoe het registratieproces, de uitvoering en monitoring van het burgerinitiatief per participatieniveau is verlopen.

Kernmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Praktijkvoorbeeld