Projectplan 2020 Verduurzaming stadsbrede evenementen met behulp van één statiegeldbekersysteem - borgen

  • 1 januari 2020
  • Centrum Management Leiden
  • 9 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Voor Leiden stond 2019 in het teken van pionieren en de invoering van een statiegeldbekersysteem. In 2020 zijn de inspanningen erop gericht om het systeem door te ontwikkelen, te borgen en alle kennis en documentatie beschikbaar te stellen in een gratis te gebruiken toolkit en kennisbijeenkomsten. In dit projectplan staan de doelstellingen en uitgangspunten waarmee het wegwerpgedrag aangepakt wordt. Daarnaast staat een beschrijving opgenomen van de activiteiten die in 2020 worden ondernomen om het systeem te borgen en de kennis te kunnen delen met ketenpartners, organisatoren en gemeenten.

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalvoorzieningen en inrichting, Beleidsplannen, Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Evenementen
Soort informatie:
Plan van aanpak