Procesnotitie Samenwerkingscreator Leefbaarheid

  • Opdrachtgever: Gemeente Schoon
  • Augustus 2010
  • 40 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid van Stadsnetwerk is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus op specifieke kenmerken van het gebied, gelijkwaardige samenwerking met meerdere partijen, zakelijke insteek op basis van het ‘voor-wat-hoort-wat’-principe en afnemende vrijblijvendheid. Het instrument bestaat uit een procesnotitie waarin alle vier de stappen om tot een intentieovereenkomst te komen worden omschreven, aangevuld met praktische tips en een werkdocument voor het opstellen van diverse (tussen)producten.

Kenmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Plan van aanpak