The Power of a Bad Example: A Field Experiment in Household Garbage Disposal

  • Opdrachtgever: Robert Dur & Ben Vollaard
  • Juli 2014
  • 31 pagina's
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Bekijk

Omschrijving

Dit onderzoek door de universiteit van Tilburg gaat in op het effect van 'schoon houdt schoon'. In eerder onderzoek werd het effect 'schoon houdt schoon' en 'vuil trekt vuil aan' aangetoond voor onder andere parkeerplaatsen en winkelgebieden. Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat ook dit effect aantoont in woongebieden. Tijdens het veldexperiment is een woonwijk in tweeën gedeeld. In de ene helft van de woonwijk werd het afval dat zich verzamelde rond ondergrondse containers dagelijks opgeruimd, in de andere helft werd de reinigingsfrequentie verlaagd. De hoop was dat in de helft waar de reinigingsfrequentie werd verlaagd, de burgers zelf meer op zouden ruimen. In de 'vuile' helft, de helft waar de gemeente minder vaak het afval opruimde, hoopte het afval zich tegen verwachting sterker op dan in de 'schone helft'. Het experiment toont aan dat het voor gemeenten slim is om niet het afval op te laten hopen, maar om op een hoge frequentie te reinigen. Op de korte termijn leidt dit tot een schone omgeving die ook schoon blijft.

Een kopie van het artikel is te verkrijgen bij Ben Vollaard (Tilburg University): b.a.vollaard@uvt.nl

Kenmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding, Reinigen
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Onderzoek