Plan van Aanpak Ede Schoon 2016-2023

  • Opdrachtgever: Gemeente Ede
  • December 2015
  • 32 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In dit meerjarenplan van de gemeente Ede wordt uiteengezet hoe de gemeente haar budget (onder andere zwerfafvalvergoeding) de komende jaren zo zinvol mogelijk zal inzetten ter preventie van zwerfafval. Het plan biedt visie, doelstellingen en kaders voor de periode van 2016 tot 2023. Hierin zal ingezet worden op reiniging, inzameling, inrichting, handhaving, communicatie, participatie en gedragsbeïnvloeding. Dit gebeurt in diverse projecten.

Kenmerken

Onderwerp:
Soort informatie:
Plan van aanpak