Onderzoek gedragsbeïnvloeding langs op- en afritten in Asten

  • Opdrachtgever: Gemeente Schoon
  • September 2016
  • 61 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit onderzoek door studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien wat de mogelijkheden zijn tot het reduceren van zwerfafval in bermen op op- en afritten langs auto(snel)wegen met behulp van gedragsveranderingstechnieken. In het onderzoek is een interventie getest die inspeelt op het onbewuste gedrag van automobilisten. Deze interventie, wat bestond uit een verkeersbord met ogen, is getest in Asten en laat zien dat het kan bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid afval in bermen. Daarnaast heeft dit onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot de samenstelling van het afval in de bermen en de snelheid waarmee de bermen vervuild raken.

Bekijk ook de resultaten van de de interventie met bloemen in Wijchen.

Kenmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding
Focus gebied:
Langs autowegen
Soort informatie:
Onderzoek
Labels:
Zwerfafvalcongres 2017