Onderzoek afstemming beheer buitenruimte

  • Opdrachtgever: KplusV Organisatieadvies
  • November 2011
  • 39 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit onderzoek van KplusV inventariseert de mate van afstemming tussen beheerpartijen in de aanpak van zwerfafval. Belangrijke constatering is dat sprake is van een grote diversiteit en versnippering in beheergebieden. Om met deze diversiteit en versnippering om te gaan, kunnen gemeente het "zelf-doen-model" of het "uitbestedingmodel" hanteren. Verder is op basis van casestudies de huidige stand van zaken in de beheerpraktijk in beeld gebracht, en zijn vier verbeterclusters beschreven. Tot slot zijn vijf actielijnen toegevoegd als bouwstenen voor een nieuw ondersteuningsprogramma, waarmee Gemeente Schoon gemeenten verder kan activeren om tot een betere afstemming in het beheer van de buitenruimte te komen.

Kenmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Soort informatie:
Onderzoek