Onderzoek afstemming beheer buitenruimte. ‘Voor een effectieve aanpak van zwerfafval’

  • Opdrachtgever: KplusV
  • September 2011
  • 39 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit document beschrijft het onderzoek naar hoe afstemming tussen beheerpartijen in de praktijk werkt, waar knelpunten voorkomen en kansen blijven liggen. Opvallend is dat gemeenten vaak geen inzicht hebben in de precieze beheersituatie. Daarnaast blijkt dat afstemming tussen beheerders vaak projectmatig of ad-hoc plaatsvindt. Op basis van de bevindingen zijn negen verbeterpunten geïdentificeerd waarmee de gemeente haar regierol in het beheer van de buitenruimte kan versterken. De verbeterpunten vallen onder de categorieën gebieds-, uitvoerings-, sociaal-maatschappelijke- of interne afstemming. Per verbeterpunt zijn tips gegeven.

Kenmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Soort informatie:
Inspiratie en tips