Meer resultaat met veegmachines

  • 1 september 2010
  • Tauw
  • 65 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit rapport van Tauw gaat in op de reiniging van de openbare ruimte door veegmachines, en of dit op de meest effectieve en efficiente wijze gebeurt. Doelen van dit project zijn: inventarisatie van de veegmachines die op de markt zijn, de eisen van de gemeenten bij het aanschaffen van een veegmachine in kaart brengen, hiaten tussen vraag en aanbod van veegmachines blootleggen en mogelijke verbeteringen bij het gebruik van veegmachines uiteenzetten. Om het rendement voor het verwijderen van zwerfafval te verhogen zijn aanbevelingen beschreven. Deze zijn voornamelijk gericht op organisatorische maatregelen.

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalvoorzieningen en inrichting, Reinigen
Soort informatie:
Onderzoek