Literatuurverkenning 'Plaatsing van afvalbakken in de openbare ruimte'

  • 1 september 2013
  • Public Result
  • 35 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In deze literatuurstudie heeft adviesbureau Public Result (in opdracht van Gemeente Schoon) voor gemeente Amsterdam een verkenning gedaan naar het (gewenste) gedrag van bezoekers ten aanzien van afvalbakken in het winkelgebied. Naast een theoretische verkenning is gekeken naar best practices in binnen- en buitenland rondom gedragsbeïnvloeding. Dit heeft een breed scala aan mogelijkheden opgeleverd die eveneens zijn opgenomen in het document.

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalvoorzieningen en inrichting
Focus gebied:
Winkels en horeca
Soort informatie:
Onderzoek