Literatuuronderzoek 'Gedragsverandering via campagnes'

  • 18 mei 2011
  • Dienst Publiek en Communicatie
  • 71 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Met deze literatuurstudie is onderzocht hoe de effectiviteit van (overheids)campagnes omhoog kan door meer gericht te sturen op gedrag. Uit het onderzoek van het ministerie van Algemene Zaken blijkt dat de gedragsverandering als gevolg van de campagnes omhoog kan. Verschillende determinanten van gedrag (zoals emoties) worden uiteengezet en beoordeeld op basis van beïnvloedbaarheid door campagnes. Het concluderende hoofdstuk focust zich op communicatiestrategieën. Vanuit drie routes van informatieverwerking (automatisch, perifeer en centraal) worden communicatiestrategieën aangedragen. Binnen elke route zijn een aantal specifieke beïnvloedingsmechanismen die gedragsverandering als resultaat hebben.

Kernmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding
Soort informatie:
Onderzoek