Leidse Grachten Plasticvrij

  • Opdrachtgever: Gemeente Leiden
  • Auteur: We are nature/Grondstofjutters
  • Maart 2021
  • 43 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit rapport bevat de resultaten (2019) van het middelbare scholenproject 'Leidse Grachten Plasticvrij'. Jongeren, die vaak als probleemgroep worden gezien (wat deels terecht is blijkt uit eigen zeggen) zijn in dit project niet slechts veroorzaker van zwerfafval, maar dragen actief bij aan het oplossen van het probleem door als onderzoeker en adviseur van de gemeente op te treden. Ze worden hiermee ambassadeurs van de oplossing, wat tot enorme betrokkenheid leidt. Met deze aanpak komt participatie tussen gemeente Leiden èn jongeren - via middelbare scholen - tot stand om samen de strijd aan te gaan tegen zwerfafval, en de binnenwateren en Noordzee te helpen beschermen. In dit onderzoeks- en idee ontwerpprogramma, werden honderden jongeren betrokken jongeren bij het onderwerp. Zij bedachten tientallen ideeën om zwerfafval tegen te gaan in categorieën als gedragsverandering, beleidsaanpassingen, ideeën voor de publieke ruimte, advies aan ondernemers in Leiden en advies aan schoolbesturen. Dit rapport vat de werkwijze, betrokken partners en de belangrijkste uitkomsten samen. 

Kenmerken

Onderwerp:
Educatie, Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Snoeproutes en scholen
Soort informatie:
Onderzoek
Labels:
Voortgezet onderwijs , Plastic soep