Landelijke Monitoring Zwerfafval - Monitoringprotocol Objectieve Monitoring

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • December 2015
  • 27 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit Monitoringsprotocol Objectieve Monitoring, opgesteld door Rijkswaterstaat, vormt samen met het Monitoringprotocol Belevingsmonitor de Landelijke Monitoring Zwerfafval. Het bijgevoegde protocol is de meest recente versie die gebruikt wordt vanaf 2016.
De werkwijze is gebaseerd op vooronderzoek van Oranjewoud en steeds bijgewerkt op basis van ervaringen. De beeldmeetlatten zijn van CROW. Het wordt sinds 2007 gebruikt voor het meten van de objectieve schoonheid van Nederland en de trends die zich hierbij ontwikkelen. Met deze objectieve meting wordt het daadwerkelijk aangetroffen zwerfafval in de (semi-) openbare ruimte vastgesteld. De meetmethode gaat in op locatiekeuzes, kwaliteitsniveaus, invloedfactoren, achtergrondvariabelen en verstorende elementen. Het monitoringsprotocol beschrijft ook hoe de kwaliteit van de meetresultaten moet worden geborgd.

Kenmerken

Onderwerp:
Monitoren
Soort informatie:
Plan van aanpak