Kosten en kwaliteit van zwerfafval in beeld met Impact Online

  • Opdrachtgever: Cyber Adviseurs
  • December 2015
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Bekijk

Omschrijving

Dit filmpje van Cyber Adviseurs geeft een indruk van hun online rekenmodel Impact Online voor een calculatie over de kosten en kwaliteit van reiniging. In een tijd van ‘meer met minder’ is grip op de beheerkwaliteit en –kosten belangrijker dan ooit, óók op gebied van reiniging en de aanpak van zwerfafval. Het rekenmodel is gebaseerd op gemeentespecifieke informatie zoals stedelijkheidsklasse en ambitieniveaus enerzijds en landelijke gegevens zoals kengetallen over beheermaatregelen anderzijds. Gemeenten krijgen een reëel beeld van de te verwachten (reinigings)kosten en beoogde beeldkwaliteit.

Kenmerken

Onderwerp:
Financiering en kosten
Soort informatie:
Productoverzicht