Kansen en belemmeringen voor kunststoffenscheiding op het strand

  • 14 november 2016
  • HKT Projecten
  • 17 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Voor het sluiten van de keten is een goede kwaliteit van de kunststoffen belangrijk. Om die kwaliteit te bereiken moeten de strandbezoekers (en paviljoenhouders) zo goed mogelijk beïnvloed worden opdat ze optimaal hun kunststoffen scheiden. Ook zijn goede afspraken en goede afzetkanalen voor hergebruik en recycling van kunststoffen cruciaal.
Een groot aantal strandgemeenten, inzamelaars en recyclers is benaderd om hun ervaringen te vernemen. Er is doorgevraagd op type voorzieningen, inzet voor gedragsbeïnvloeding, hoeveelheden, scheidingsgraad, sorteringsmogelijkheden, afzetmogelijkheden, motivaties en ambities.

Kernmerken

Onderwerp:
Afvalscheiding
Focus gebied:
Stranden
Soort informatie:
Inspiratie en tips
Labels:
Plastic soep