Interventierapport Bijplaatsingsgedrag

  • Opdrachtgever: Radboud Universiteit Nijmegen
  • Mei 2010
  • 39 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In dit rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van Tabula Rasa, wordt een onderzoek beschreven wat betrekking heeft op het terugdringen van het bijplaatsen van afval bij afvalcontainers. Gedurende 15 dagen zijn bij 24 containers de effecten van sociaal psychologische interventies op het aantal bijplaatsingen onderzocht in Almere. De toegepaste interventiemethoden zijn sociale bewijskracht ofwel "laten zien wat anderen in deze omgeving doen", prompting ofwel "herinnering aan gewenst gedrag met een reden" en cameratoezicht. Op basis van de onderzoekresultaten hebben de onderzoekers enkele aanbevelingen opgesteld. Een geslaagde aanpak van gemeenten bestaat uit het plaatsen van stickers op containers, het kiezen van één interventie, het plaatsen van de interventie waar ze het grootste resultaat hebben, en de beschikbaarheid van alle soorten containers.

Kenmerken

Onderwerp:
Bijplaatsingen, Gedragsbeïnvloeding
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Onderzoek