Hoeveelheden en kosten van zwerfvuil in Vlaanderen

  • Opdrachtgever: OVAM
  • Februari 2015
  • 69 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit onderzoek in opdracht van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) laat zien hoeveel zwerfafval in Vlaanderen is opgeruimd in een heel jaar (2013) en wat de geschatte kosten hiervan zijn. Daarbij is onderzoek gedaan naar de hoeveelheden afval die worden ingezameld via de verschillende reinigingsmethoden (lediging straat afvalbakken, machinaal vegen, handmatig vegen, vrijwilligers, groenbeheer) en wat de respectievelijke kosten daarvan zijn. Ook is gekeken naar de verdeling van deze kosten onder de verschillende partijen (lokale besturen, agentschappen, wegenbeheerders) en is een verdeling gemaakt van de kosten per inwoner binnen specifieke woongebieden. Na verschillende werksessies, een uitgewerkt kostenmodel en een representatieve steekproef blijkt onder meer dat in 2013 ruim 25.000 ton zwerfafval is opgeruimd en dat dit ruim € 60 miljoen per jaar kost (bijna € 10 per inwoner).

Kenmerken

Onderwerp:
Financiering en kosten, Monitoren
Soort informatie:
Onderzoek