Handreiking voorkomen van bijplaatsingen

  • Opdrachtgever: Novi Mores
  • Mei 2017
  • 44 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Bijgeplaatst afval naast ondergrondse containers is een lastig probleem. De Handreiking voorkomen van bijplaatsingen biedt handvatten voor de aanpak van bijplaatsingen. In het eerste deel van de handreiking vind je een stappenplan met toelichting en in het tweede deel volgen de gedragsinterventies. In het document staat ook een handige beslisboom waarmee je in één oogopslag de kernpunten van de aanpak ziet. 
 

Bij deze handreiking hoort de A0-poster Analyse hotspots en bijplaatsingen.
Lees voor meer achtergrond informatie over de poster ook het artikel Aanpak van bijplaatsingen in Breda

Kenmerken

Onderwerp:
Bijplaatsingen
Focus gebied:
Woonwijken
Soort informatie:
Plan van aanpak

Bijbehorend thema