Handreiking 'Ondernemers en beheer van de openbare ruimte'

  • 1 oktober 2013
  • Public Result
  • 33 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Deze handreiking geeft gemeenten inzicht in de rol die ondernemers kunnen spelen bij het beheer van de openbare ruimte en de bestrijding van zwerfafval. Voor de handreiking heeft van adviesbureau Public Result (in opdracht van Gemeente Schoon) casestudies gedaan naar een tiental Gemeente Schoon-projecten waarbij ondernemers een rol speelden. Het resultaat van deze analyse is een overzicht met concrete handvatten om contact te leggen met ondernemers en de juiste instrumenten te hanteren bij een gezamenlijke aanpak van zwerfafval. Daarnaast is in deze inventarisatie aandacht besteed aan de borging van de resultaten.

Kernmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
Winkels en horeca
Soort informatie:
Inspiratie en tips, Onderzoek