Gouden tips in de aanpak van schoolomgevingen

  • Gemeente Schoon
  • 2 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Aan de hand van enkele bijeenkomsten met diverse middelgrote gemeenten over de aanpak van zwerfafval in schoolomgevingen zijn tips en aanbevelingen opgesteld. De tips zijn: Breng snoeproutes in kaart, inventariseer voorgaande maatregelen, concretiseer de doelgroep en formuleer een doel/ambitie van het project. Focus in de voorbereiding op succeslocaties en bestaande initiatieven. Begin klein, zorg voor één aanspreekpunt binnen de gemeente, zoek partners, creëer draagvlak, zoek financiële steun en maak concrete afspraken met alle partijen. Eenmaal in de uitvoering zijn bereikbaarheid, regelmatig overleg met betrokkenen, metingen van het draagvlak, PR, communicatie en promotie, enthousiasmeren van eigen organisatie en partners en belonen van vrijwilligers en kinderen essentieel. Het opschalen en borgen bestaat uit het faciliteren van deelnemers en burgers, het vastleggen van afspraken, berekeningen van benodigde budgetten, het uitdragen van successen, stap voor stap handelen en evalueren.

Kernmerken

Focus gebied:
Snoeproutes en scholen
Soort informatie:
Inspiratie en tips