Gedragsonderzoek: Zwerafvalaanpak voor jongeren

  • Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Auteur: Novi Mores
  • Maart 2021
  • 36 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In dit onderzoek is in kaart gebracht, welke gedragsinterventies kansrijk zijn om jongeren te bewegen om hun afval op de juiste manier weg te gooien. Tevens is onderzocht aan welke randvoorwaarden de interventies moeten voldoen. 

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen 12 en 18 jaar. 

De uitkomsten van dit gedragsonderzoek kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van een aanpak gericht op het tegengaan van zwerfafval. Hierbij gaat het om het stimuleren van schoongedrag (geen zwerfafval achterlaten) en participatiegedrag (zoals oprapen van zwerfafval). Het gedragsonderzoek was opgesplitst in 2 fasen. In beide fasen fungeerde TeamAlert als sparringpartner. Door hun expertise met de doelgroep jongeren te combineren met de gedragsexpertise van Novi Mores is maximaal resultaat behaald. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kenmerken

Onderwerp:
Communicatie, Gedragsbeïnvloeding
Focus gebied:
Snoeproutes en scholen
Soort informatie:
Onderzoek