Eindrapport Illegaal afval - helpt cameratoezicht?

  • Opdrachtgever: Lokaal Centraal
  • April 2016
  • 17 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit eindrapport 'Illegaal afval - helpt cameratoezicht?' gaat in op het toepassen van cameratoezicht ter bestrijding van het bijplaatsen en illegaal dumpen van afval. Adviesbureau Lokaal Centraal onderzocht (in opdracht van kenniscentrum Gemeente Schoon) hiervoor de juridische en organisatorische aspecten en analyseerde onder welke voorwaarden toezicht met camera's effectief kan zijn.

Zie ook de factsheet Cameratoezicht bijplaatsingen en illegale dump afval.

Kenmerken

Onderwerp:
Bijplaatsingen
Soort informatie:
Onderzoek

Bijbehorend thema