Effectmetingen. Wat kun je leren over je lokale zwerfafvalaanpak?

  • Opdrachtgever: Nederland Schoon
  • Juni 2021
  • 19 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In dit kennisdocument laten we zien wat het nut is van effectmetingen bij een integrale, lokale zwerfafvalaanpak. De gemeenten Emmen en Delft zijn in 2019-2020 aan de slag gegaan met de integrale, lokale zwerfafvalaanpak van Nederland Schoon. Aan de hand van de effectmetingen gaan we in dit document in op de resultaten van hun aanpakken. De uitkomsten geven inzicht in de effectiviteit van de gekozen interventies. In Emmen is een Snoeproute-aanpak uitgevoerd en in Delft een Fastfood-locatie aanpak.

Dit kennisdocument dient ter inspiratie om nog effectiever aan de slag te gaan met de integrale aanpak van zwerfafval. 

Kenmerken

Onderwerp:
Monitoren
Focus gebied:
Bedrijventerreinen, Snoeproutes en scholen, Winkels en horeca
Soort informatie:
Kennisoverzicht