Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

  • 1 april 2010
  • DHV
  • 43 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Het draaiboek beheer stationspleinen is bruikbaar voor gemeente en NS in het tot stand brengen van een gezamenlijk beheer om zo een schone stationsomgeving te realiseren. In de samenwerking is het van belang op gelijkwaardig niveau te communiceren en afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld in een beheerconvenant. De aanpak van de stationsomgeving kan op twee niveaus worden ingestoken, op bestuurlijk- en uitvoerend niveau. Aanpak op bestuurlijk niveau komt neer op het maken van beleid en helder krijgen van doelstellingen, prioriteiten, partijen en afspraken. Op uitvoerend niveau wordt een praktische aanpak geformuleerd en ter uitvoering gebracht. Praktische maatregelen zijn preventie en communicatie, reiniging, invoering fietsenbeleid, handhaving en herinrichting. Praktische tips over fietsenstallingen, peukenproblematiek, graffiti en wildplakken, en afvalbakken worden gegeven. In de bijlagen zijn ter voorbeeld een beheerconvenant en een plan van aanpak opgenomen.

Kernmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
OV en stations
Soort informatie:
Inspiratie en tips