De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid

  • Opdrachtgever: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Maart 2014
  • 156 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Deze publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gaat in op de vraag in hoeverre de overheid (en overheidsinstanties) nudging kunnen gebruiken in hun repertoire aan beleidsinstrumenten. Nudging kan door de overheid gebruikt worden om de weerbaarheid van mensen tegen verleidingen te versterken. Voorwaarde hiervoor is wel dat de overheid waarborgt dat er terughoudendheid is op omstreden onderwerpen, dat er goede kennisdeling plaatsvindt, en dat er een hoge mate van transparantie is.

Kenmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding
Soort informatie:
Inspiratie en tips