Belonen en zwerfafval

  • Opdrachtgever: Gemeente Schoon
  • September 2013
  • 19 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Deze notitie van Gemeente Schoon behandelt verschillende beloningssystemen en hun effect op zwerfafval. Het is belangrijk om goed na te denken over de wijze van belonen, voordat het gebruikt wordt als instrument. Als gemeente kunt u de handvatten uit dit document gebruiken om zelf aan de slag te gaan met een beloningssysteem. Achtereenvolgens maakt u een probleemanalyse en een keuze voor een beloningssysteem. Dan volgt de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en kennisdeling. Bij het uitvoeren van de stappen is het essentieel dat de beloning aantrekkelijk is voor de doelgroep. Daarnaast hoeven beloningen niet groot te zijn om effect te hebben, draagt communicatie bij aan het succes van het beloningssysteem, leidt een gezamenlijke aanpak tot beter resultaat, kan de gemeente twee rollen aannemen, blijkt politiek draagvlak belangrijk voor het slagen van een beloningssysteem en tenslotte is het belangrijk dat het beloningssysteem slechts dient als aanvulling op het bestaande zwerfafvalbeleid.

Kenmerken

Onderwerp:
Belonen
Soort informatie:
Inspiratie en tips