Aspect schoon in openbaar vervoer aanbestedingen

  • Opdrachtgever: Tauw
  • December 2017
  • 21 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Goed beheer van de openbare (OV)ruimte kan niet zonder een goed contract en een zorgvuldig aanbestedingsproces. Dit adviesrapport biedt handvatten om tot een schoon OV-gebied te komen. Je heest hoe je tot een goed contract en zorgvuldige aanbesteding komt en hoe schoon meegenomen kan worden en meetbaar gemaakt in aanbestedings- en contracteringstrajecten. 

Hoewel dit rapport zich vooral richt  op zwerfafval gaat het bij ‘schoon’ altijd om het totaalplaatje. Bij het beinvloeden van de reizigersbeleving komen ook zaken als veilig, heel, snelheid en (reizigers)gemak bij kijken. Als al deze, elkaar versterkende, zaken in balans zijn ervaart de reiziger het OV-gebied als positief. 

In het proces van aanbesteden en contracteren moet al in de eerste fase worden nagedacht over het meenemen van het schoon-aspect. De keuzes die je daarna maakt kun je vastleggen in het inkoopplan en hebben verder betrekking op de voorbereiding, contractvorm, aanbestedingsstrategie en contractbeheersing. Hoe je dit zo effectief mogelijk doet lees je in dit advies. 

Kenmerken

Focus gebied:
OV en stations
Soort informatie:
Plan van aanpak