Analyse bronaanpak schone rivieroevers

  • 1 augustus 2019
  • Antea Group i.o.v. Rijkswaterstaat
  • 77 pagina's
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons

Omschrijving

Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste veroorzakers van zwerfafval op en langs de rivieren een overzicht van natte zwerfafvalhotspots in en langs de rivieren.

Het is een onderdeel van de 'Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval' waarbij Rijkswaterstaat de bronaanpak van schone rivieroevers uitvoert. Het doel is beheerders, burgers en gebruikers te motiveren en in staat te stellen zwerafval te voorkomen. 

Kernmerken

Onderwerp:
Soorten en oorzaken zwerfafval
Focus gebied:
Water en oevers
Soort informatie:
Onderzoek