Afvalscheiding in de openbare ruimte

  • Opdrachtgever: JMA
  • Januari 2019
  • 24 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit document geeft inzicht in de manieren waarop afvalscheiding in de openbare ruimte kan worden toegepast. Aan de hand van beschikbare onderzoeken en interviews met diverse gemeenten worden de onderstaande vragen behandeld:

  • Hoeveel en welke fracties kunnen gescheiden worden ingezameld?
  • Is het gescheiden ingezameld afval zuiver genoeg voor verwerking?
  • Wat voor een effect heeft het scheiden in de openbare ruimte op de tijdsinzet en werkwijze van de gemeente?
  • Hoe worden de gebruikers gestimuleerd om het afval gescheiden aan te bieden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van bron- en/of nascheiding?

Het stuk sluit met conclusies, tips en aanbevelingen voor het verbeteren en uitbreiden van afvalscheiding in de openbare ruimte.