Afvaleducatie hoger op de agenda in het onderwijs

  • Opdrachtgever: Kantar Public
  • December 2017
  • 55 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

Dit document is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de behoeften van leerkrachten op het vlak van afvaleducatie. Het doel van het onderzoek is tweeledig: kijken hoe afvaleducatie hoger op de agenda van het primair en voortgezet onderwijs kan komen en hoe het lesmateriaal op Aandeslagmetafval.nl beter op de behoeften van leerkrachten kan worden afgestemd. Er is gekeken hoe men nu aan afvaleducatie doet, hoe barrieres weggenomen kunnen worden en hoe docenten verleid kunnen worden om aan de slag te gaan met het onderwerp afval.

Uit het onderzoek zijn een aantal belangrijke inzichten gekomen, zoals: leraren vinden afvaleducatie een leuk thema en zien het maatschappelijk belang ervan in, tijdgebrek vormt de grootste barriere om met afvaleducatie aan de slag te gaan, het primair onderwijs leent zich beter voor afvaleducatie dan het voortgezet onderwijs. En praktische aanbevelingen waaronder: leg in de communicatie rondom lesmateriaal uit dat het vooral leuk en maatschappelijk relevant is, laat de positionering van het onderwerp dichter aansluiten bij het thema ‘natuur' en gebruik de brede bekendheid van Supporter van Schoon om afvaleducatie beter de school in te krijgen.

 

 

 

Kenmerken

Onderwerp:
Educatie
Focus gebied:
Snoeproutes en scholen
Soort informatie:
Onderzoek
Labels:
Basisonderwijs , Voortgezet onderwijs