Aanpak schone markten

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Maart 2018
  • 9 pagina's
  • PDF
Vragen over de Kenniswijzer of zelf een document delen?
Mail ons
Download

Omschrijving

In het document Aanpak schone markten wordt het zwerfafvalprobleem rond dag- en weekmarkten geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de actoren, ingezoomd op het gedrag van vervuilers (consumenten en marktkooplieden) en gekeken naar oplossingen en samenwerkingsvormen. 

Kenmerken

Focus gebied:
Winkels en horeca
Soort informatie:
Inspiratie en tips

Bijbehorend thema