Bibliotheek

Filter

608 resultaten

Pilot gedragsinterventies bij de Kraaijenbergse plassen

 • Januari 2017
 • Novi Mores
 • 21 pagina's

Een onderzoek naar het effect van gedragsinterventies op de mate van schoon op stranden. Voor het onderzoek zijn er gedragsinterventies toegepast in het gebied...

Praktijkvoorbeeld

Monitoring rivier zwerfafval. Opties en aanbevelingen vanuit de Europese Commissie

 • Januari 2017
 • European Commission
 • 52 pagina's

In dit rapport, opgesteld door de Europese Commissie, worden methoden uiteengezet om zwerfafval in rivieren te meten en hoe deze gegevens vervolgens beoordeeld...

Inspiratie en tips

Benchmark Schoon

 • Januari 2017
 • NVRD

De Benchmark Schoon, een initiatief van de NVRD, is een benchmark waarmee gemeenten onderling de inrichting en kosten van hun zwerfafval en afval beleid kunnen...

Onderzoek

Swedisch report on cleanliness 2017

 • Januari 2017
 • Hall Sverige Rent
 • 49 pagina's

Dit rapport is het jaarlijks zwerfafval monitoring rapport van het Zweedse Hall Sverige Rent (Houd Zweden Schoon) voor de monitoring resultaten 2016. Het...

Onderzoek

Zwerfafvalvergoeding magazine 2016

 • November 2016
 • Nederland Schoon
 • 36 pagina's

Magazine over de Zwerfafvalvergoeding met tips en aansprekende voorbeelden over het inzetten van deze vergoeding.

Inspiratie en tips
Praktijkvoorbeeld

Effectmonitoring Green Deal Schone Stranden

 • November 2016
 • Rijkwaterstaat
 • 20 pagina's

Deze rapportage, in opdracht van Rijkswaterstaat, gaat in op de Green Deal Schone Stranden en rapporteert de status van de samenwerking, de samenstelling van...

Onderzoek

Kansen en belemmeringen voor kunststoffenscheiding op het strand

 • November 2016
 • HKT Projecten
 • 17 pagina's

Onderzoek naar het apart inzamelen van kunstofverpakkingen op stranden met ervaringen van strandgemeenten, inzamelaars en recyclers. Conclusies en...

Inspiratie en tips

Veiligheidsverleiding

 • November 2016
 • Het CCV
 • 114 pagina's

Dit boekje van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) behandeld verschillende typen verkeerd gedrag (waaronder zwerfafval veroorzaken,...

Inspiratie en tips

Lessen over zwerfafval en duurzaamheid op het voortgezet onderwijs Amsterdam

 • November 2016
 • Gemeente Amsterdam
 • 21 pagina's

Dit jaarverslag biedt een overzicht van lessen over zwerfvuil en duurzaamheid die afgelopen jaar zijn georganiseerd op 13 Amsterdamse middelbare scholen. Het...

Onderzoek

Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017

 • November 2016
 • Gemeente Amsterdam
 • 28 pagina's

Dit aanvalsplan van de gemeente Amsterdam beschrijft 10 maatregelen die de gemeente gaat nemen om Amsterdam in 2017 schoner te krijgen. De 10 maatregelen zijn...

Praktijkvoorbeeld

Minder bijplaatsing en kosten door gedragskennis

 • Oktober 2016
 • OMOOC

In dit filmpje van OMOOC geeft Addie Weenk van Rijkswaterstaat Leefomgeving inzicht in succesvolle gedragsbeïnvloeding interventies. Deze interventies hebben...

Inspiratie en tips

Snoeproute aanpak Hengelo, Jumbo en ROC

 • Oktober 2016
 • Nederland Schoon

Dit filmpje gaat in op de aanpak van een snoeproute tussen de Jumbo en het ROC in de gemeente Hengelo. In het kader van de pilot Schoon Belonen zijn hier...

Praktijkvoorbeeld

Klimaatbundel 2016

 • September 2016
 • Kids Climate Conference
 • 18 pagina's

De Kids Climate Conference is een klimaattop voor kinderen (8 tot 14 jarigen). Tijdens deze dag hebben ruim 175 kinderen ideeën bedacht om energie te besparen...

Inspiratie en tips

Tips voor schone OV-gebieden

 • September 2016
 • Nederland Schoon
 • 8 pagina's

Deze reeks tips opgesteld door NederlandSchoon en Gemeente Schoon geeft aan hoe samenwerking, voorzieningen, reiniging, inrichting en communicatie optimaal...

Inspiratie en tips

Onderzoek gedragsbeïnvloeding langs op- en afritten in Asten

 • September 2016
 • Gemeente Schoon
 • 61 pagina's

Dit onderzoek door studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien wat de mogelijkheden zijn tot het reduceren van zwerfafval in bermen op op- en...

Onderzoek

Onderzoek gedragsbeïnvloeding langs op- en afritten in Wijchen

 • September 2016
 • Gemeente Schoon
 • 59 pagina's

Dit onderzoek door studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien wat de mogelijkheden zijn tot het reduceren van zwerfafval in bermen op op- en...

Onderzoek

Schoonaanpak Solar weekend 2016

 • September 2016
 • Nederland Schoon

Filmpje over de schoonaanpak op Solar 2016. Dankzij de inzet van speciale afvalbakken, schoonmaakteams en rondvarende grondstofjutters bleef het festival...

Praktijkvoorbeeld

Routeplanner handhaving op zwerfafval

 • September 2016
 • Gemeente Schoon
 • 24 pagina's

Deze routeplanner wijst beleidsmedewerkers en handhavers de kortste weg naar de beste handhavingsaanpak. De routeplanner bewandelt twee sporen: voorbereiden en...

Inspiratie en tips

Het tij doen keren. Gedragsinterventie op Nijmeegs recreatie strand

 • September 2016
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 88 pagina's

Dit rapport is een afstudeerscriptie bij Dijksterhuis & van Baaren waarin via gedragsinterventies zwerfafval op het Waalstrand (binnenwater recreatiestrand...

Praktijkvoorbeeld

Monitoringsboekje zwerfafval (2013/2014/2015): Samen voor een schone omgeving

 • Augustus 2016
 • Rijkswaterstaat en NederlandSchoon
 • 21 pagina's

Wordt Nederland schoner? Beleeft men dit ook zo? En hoe zegt men zich te gedragen? Dit wordt jaarlijks landelijk gemeten door Rijkswaterstaat (Gemeente Schoon...

Achtergrondinformatie