Bibliotheek

Filter

610 resultaten

De zwerfafvalcoördinator in Katwijk

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 4 pagina's

Zwerfafvalcoördinator Els Meijer van de gemeente Katwijk geeft inzicht in hoe zij signalen en ideeën rond de aanpak van zwerfafval coördineert. Kerntaken van...

Praktijkvoorbeeld

Samen met bedrijven, instellingen en burgers zwerfafval aanpakken

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 46 pagina's

Deze handreiking is bedoeld voor gemeentes die willen samenwerken met bedrijven, instellingen en burgers in de aanpak van zwerfafval. Het rapport is opgebouwd...

Inspiratie en tips

Kennisgids jongeren en zwerfafval. Jongerenkennis net zo dynamisch als jongeren zelf

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 42 pagina's

Deze gids is een hulpmiddel bij het realiseren van een respectvolle omgang tussen overheid, buurtbewoners en jongeren met als gevolg dat de hoeveelheid (zwerf)...

Inspiratie en tips

Zwerfafval? Niet in mijn gebied! Tips voor schone natuur en recreatie

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 41 pagina's

Dit boekje biedt eigenaren en beheerders van bos, natuur- en recreatieterreinen tips hoe zij samen met bezoekers en belanghebbenden hun gebied schoon kunnen...

Inspiratie en tips

Meetformulier monitoring zwerfafval

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 2 pagina's

Met behulp van dit meetformulier kan per gebiedstype aangegeven worden wat de schoongraad is van een gebied door voor drie meetvakken binnen dit gebied de...

Plan van aanpak

Vuurwerkafval, niet in mijn gemeente! Praktische ideeëngids voor gemeenten in de strijd tegen vuurwerkafval

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 14 pagina's

Deze praktische ideeëngids biedt gemeenten zes instrumenten om in te zetten in de strijd tegen vuurwerkafval. Per instrument worden mogelijke maatregelen en...

Inspiratie en tips

Kritieke succesfactoren resultaatgericht reinigen

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 18 pagina's

In deze handreiking herkennen ervaringsdeskundigen zes kritieke succesfactoren voor de implementatie van resultaatgericht reinigen binnen gemeenten. Kritieke...

Inspiratie en tips

Kritieke succesfactoren campagnes

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 8 pagina's

In dit document identificeren ervaringsdeskundigen zes kritieke succesfactoren voor het opzetten en uitvoeren van lokale campagnes gericht op de aanpak van...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

The spreading of disorder

 • December 2008
 • Kees Keizer
 • 6 pagina's

Het artikel 'The Spreading of Disorder' beschrijft hoe verkregen hypotheses over de verspreiding van wanorde in zes veldexperimenten worden getest. (...

Onderzoek

Onderzoek preventie kauwgom op straat

 • Juli 2008
 • Reclaim Systems
 • 58 pagina's

Dit onderzoek biedt inzicht in wat Nederlandse gemeenten aan kauwgomvervuiling kunnen doen. Het beslaat: - het product, de product- en marktontwikkelingen...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

In de wereld van jongeren en zwerfafval

 • April 2008
 • Beautiful Lives
 • 46 pagina's

Dit onderzoek geeft inzicht in de achterliggende redenen voor het veroorzaken van zwerfafval door jongeren en biedt handvatten voor het ontwikkelen van...

Onderzoek

Handreiking uniforme monitoring zwerfafval voor gemeenten

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 50 pagina's

Deze handreiking, opgesteld door NederlandSchoon, wijst gemeenten de weg naar een goed bruikbare uniforme monitoringsmethodiek. Door de zwerfafvalsituatie...

Plan van aanpak

Handreiking communicatie zwerfafval

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 52 pagina's

Deze handreiking geeft via zeven stappen verschillende handvatten aan gemeenten om via communicatie begrip, draagvlak en medewerking van burgers met betrekking...

Inspiratie en tips

Voorkom rokengerelateerd afval

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 2 pagina's

Deze folder biedt gemeenten handvatten om rokengerelateerd zwerfafval aan te pakken. In twee simpele stappen kan een aanpak worden opgesteld. Eerst dient de...

Inspiratie en tips

Handreiking resultaatgericht reinigen

 • Januari 2008
 • Nederland Schoon
 • 34 pagina's

Deze handreiking laat stap voor stap zien hoe gemeenten kunnen overschakelen naar resultaatgericht reinigen. Deze stappen bieden een weg naar een effectief,...

Plan van aanpak

Werkwijze meten in het veld

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 6 pagina's

Met behulp van vijf stappen wordt de werkwijze voor meten in het veld toegelicht. Deze werkwijze bestaat uit het zoeken van een meetlocatie, het bepalen van...

Plan van aanpak

Effects of deposits on beverage packaging in Germany

 • November 2007
 • Prognos
 • 92 pagina's

Dit rapport brengt de resultaten van de invoer van verplicht statiegeld/verpakkingsbelasting op niet navulbare drinkverpakkingen in Duitsland in kaart...

Onderzoek

De Wenswijk: duurzaam scholenproject 6-12 jaar

 • Juli 2007
 • Stichting de Wenswijk
 • 2 pagina's

Deze factsheet van landelijke initiatief De Wenswijk geeft aan hoe kinderen van zes tot twaalf jaar met dit project duurzame verbeteringen kunnen aanbrengen...

Praktijkvoorbeeld

Europees Verpakkingsbeleid; de gevolgen van een statiegeldsysteem voor eenmalige verpakkingen naar Duits voorbeeld

 • Juni 2007
 • AGVU & Roland Berger
 • 40 pagina's

Met Duitsland als voorbeeld illustreert dit onderzoek wat de invloed is van het invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. Het model van verplicht...

Onderzoek

Groene kwaliteit voor Haagse evenementen

 • Januari 2007
 • DHV B.V.
 • 33 pagina's

De Haagse Hogeschool heeft onderzocht hoe op een efficiënte en evenementvriendelijke manier een ‘vergroening’ van de Haagse evenementen kan worden doorgevoerd...

Inspiratie en tips