Bibliotheek

Filter

610 resultaten

Zwerfafval aanpakken met wijkgericht werken

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon vertelt voorzitter Willem Stam van het platform LPB over de aanpak van zwerfafval via het wijkgerichte werken. Hij...

Praktijkvoorbeeld

Beeldgericht reinigen > bewonersparticipatie

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon geeft antwoord op de vraag hoe gemeente Soest zorgt dat beeldgericht reinigen en bewonersparticipatie elkaar versterken...

Praktijkvoorbeeld

Deventer Schone Scholen: strooizout voor lespakket

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe Deventer scholen committeert aan de belofte om zwerfafval tegen te gaan. De oplossing van de gemeente:...

Praktijkvoorbeeld

Opschoondag geeft saamhorigheid

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft hoe de Landelijke Opschoondag in gemeente Barneveld leidt tot onderlinge saamhorigheid. Coördinator...

Praktijkvoorbeeld

Draaiboek voor opzet maatschappelijke stage zwerfafval VO scholen in Delft

 • Januari 2011
 • MWH B.V.
 • 12 pagina's

Draaiboek voor de opzet van een maatschappelijke stage zwerfafval voor voortgezet onderwijs-scholen in Delft. Aan de slag met zwerfafval!

Plan van aanpak

Jaarverslag Project Schoonmaakhelden 2011

 • Januari 2011
 • Schoonmaakhelden
 • 6 pagina's

Dit jaarverslag toont het succes van het project Schoonmaakhelden. Kinderen van 7-12 jaar oud leren zo spelenderwijs dat ook zij verantwoordelijk dragen voor...

Praktijkvoorbeeld

Factsheet project PortiekPortiers

 • Januari 2011
 • Stichting de Bakkerij
 • 6 pagina's

Deze factsheet geeft aan hoe het project PortiekPortiers kinderen van 8 – 12 jaar een rol geeft in het schoon en netjes houden van hun portiek. Dit project is...

Praktijkvoorbeeld

Samenvatting BeestenBende onderzoek

 • Januari 2011
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 3 pagina's

De BeestenBende is een leefbaarheidsproject dat basisschool kinderen pakkend aanspreekt op de problematiek rondom zwerfafval. De Radboud Universiteit Nijmegen...

Onderzoek

Opruimactie vuurwerk met bewoners Westland

 • Januari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon vertelt coördinator reiniging Tim van der Noll van gemeente Westland over zijn ervaringen na de geslaagde vuurwerk-...

Praktijkvoorbeeld

Machomannetjes, 99 tips om de straatcultuur terug te dringen uit uw school

 • Januari 2011
 • ACTA Kaldenbach
 • 2 pagina's

Deze tips van gedragsdeskundige Hans Kaldenbach helpen mensen je binnen scholen en klassen beter met machogedrag om te gaan. In deze samenvatting van het boek...

Achtergrondinformatie
Inspiratie en tips

Communicatieplan zwerfafval Soest

 • Januari 2011
 • Gemeente Soest
 • 15 pagina's

Dit communicatieplan van gemeente Soest geeft inzicht in hoe een gemeente met beheer, voorzieningen, monitoring en communicatie de beleving en participatie van...

Plan van aanpak

The effectiveness of enforcement on behaviour change

 • Januari 2011
 • Keep Britain Tidy
 • 16 pagina's

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van het inzetten van handhaving voor preventie van milieuvervuiling. Zorgen waarschuwingen voor geldboetes voor de...

Onderzoek

Whose reality is it anyway? Understanding the impact of deprivation on perceptions of place

 • Januari 2011
 • Keep Britain Tidy
 • 86 pagina's

In dit rapport doet Keep Britain Tidy onderzoek naar het effect van achterstandsniveau op de perceptie van de omgeving. Op basis van de resultaten zijn twee...

Onderzoek

Article 'The reversal effect of prohibition signs'

 • December 2010
 • Kees Keizer, Siegwart Lindenberg and Linda Steg
 • 8 pagina's

Het artikel 'The reversal effect of prohibition' beschrijft de resultaten van twee veldexperimenten over het negatieve normsupport mechanisme, en het...

Onderzoek

Brondocument Zwerfafval

 • December 2010
 • Milieu Centraal
 • 29 pagina's

Dit rapport biedt inzicht in de zwerfafvalproblematiek in Nederland. De kosten, de hoeveelheden, de betrokkenen en het overheidsbeleid ten aanzien van...

Onderzoek

Young Mentality en Duurzaamheid

 • Oktober 2010
 • Motivaction
 • 58 pagina's

Dit rapport van Motivaction biedt handvatten voor iedereen die met jongeren wil communiceren over duurzaamheidsthema's. Aan de hand van zes typen jongeren...

Inspiratie en tips

Voorbij Bijplaatsingen

 • September 2010
 • Dijksterhuis & van Baaren, Tabula Rasa en IPR Normag
 • 44 pagina's

In 8 grotere steden zijn interventies toegepast om afval bijplaatsingen bij verzamelcontainers te voorkomen. De resultaten waren zeer positief. Anders dan...

Onderzoek

Werkdocument Samenwerkingscreator Leefbaarheid

 • Augustus 2010
 • StadNetwerk
 • 40 pagina's

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus op specifieke...

Plan van aanpak

Procesnotitie Samenwerkingscreator Leefbaarheid

 • Augustus 2010
 • Gemeente Schoon
 • 40 pagina's

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid van Stadsnetwerk is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus...

Plan van aanpak

Promoting sustainable behavior. A guide to successful communication

 • Augustus 2010
 • Berkeley Bright Green
 • 19 pagina's

Dit handboek van Berkeley Bright Green beschrijft methoden en stappen om duurzaam gedrag bij mensen te promoten, door succesvol te communiceren. Deze...

Plan van aanpak