Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Oorzakenonderzoek zwerfafval

 • Juni 2011
 • IPR Normag
 • 123 pagina's

Dit onderzoek van IPR Normag geeft de belangrijkste oorzaken van zwerfafval, de achterliggende mechanismen en handvatten voor een doeltreffende aanpak...

Onderzoek

Literatuuronderzoek 'Gedragsverandering via campagnes'

 • Mei 2011
 • Dienst Publiek en Communicatie
 • 71 pagina's

Met deze literatuurstudie is onderzocht hoe de effectiviteit van (overheids)campagnes omhoog kan door meer gericht te sturen op gedrag. Uit het onderzoek van...

Onderzoek

Maatwerkplan Gebiedstraject Schoolomgevingen Rotterdam

 • April 2011
 • PLAN terra
 • 24 pagina's

Maatwerkplan beschrijft acties die nodig zijn om de maatschappelijke stage zwerfafval vorm te geven en die gericht is op participatie en samenwerking van de...

Plan van aanpak

Maatwerkplan voor de aanpak van zwerfafval bij scholen en winkelcentra in Groningen De Wijert-Noord

 • April 2011
 • Synthese adviesgroep en Active Professionals
 • 23 pagina's

Maatwerklan beschrijft het leggen van een structurele basis voor een integrale aanpak van de zwerfafvalproblematiek bij scholen en snoeproutes in de gehele...

Plan van aanpak

Zwerfafval in schoolomgeving gemeente Steenwijkerland

 • April 2011
 • Oranjewoud
 • 19 pagina's

Aanpak schoolomgeving beschrijft effectieve maatregelen waarmee de gemeente Steenwijkerland concreet aan de slag kan.

Plan van aanpak

Een blauwdruk voor schone en veilige verzorgingsplaatsen

 • April 2011
 • Nederland Schoon
 • 32 pagina's

Boekje met informatie over hoe je verzorgingsplaatsen aanmerkelijk schoner en veiliger kunt maken. Deze blauwdruk - geschreven n.a.v. een onderzoekspilot bij...

Inspiratie en tips

Maatwerkplan schoolomgeving gemeente Oosterhout

 • April 2011
 • PLAN Terra
 • 12 pagina's

Maatwerkplan beschrijft voorbeelden hoe middelbare scholen (blijvend) worden betrokken bij de Landelijke Opschoondag en hoe ze de zorg voor de schoolomgeving...

Plan van aanpak

Evaluatierapport Bijplaatsingen

 • April 2011
 • WoonFriesland, Omrin, Gemeente Leeuwarden & Elkien
 • 12 pagina's

Dit is een verslag van het interventieonderzoek naar bijplaatsingen in gemeente Leeuwarden (2010). Adviesbureau IP Normag heeft hierbij via verschillende...

Onderzoek

Maatwerkplan Witte de Withstraat e.o.

 • Maart 2011
 • Cyclusmanagement
 • 25 pagina's

Het maatwerkplan dient voor het verbeteren van de zwerfafvalaanpak in winkel- en uitgaansgebied Cool-zuid in Rotterdam en is onderdeel van een gebiedstraject...

Productoverzicht

Zwerfafval in schoolomgeving gemeente Purmerend

 • Maart 2011
 • Oranjewoud
 • 17 pagina's

Plan van aanpak beschrijft effectieve maatregelen voor de zwerfafvalaanpak op twee middelbare scholen waarmee de gemeente concreet aan de slag kan en die ook...

Plan van aanpak

Katwijk Burgerschouw 2010

 • Maart 2011
 • Gemeente Katwijk
 • 19 pagina's

In deze rapportage van de burgerschouw 2010 vergelijkt gemeente Katwijk de resultaten met de schouw in 2009, de opgestelde ambities van het gemeentebestuur en...

Onderzoek

Brede en structurele aanpak zwerfafval in Teylingen

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de brede en structurele aanpak die gemeente Teylingen toepast om zwerfafval te bestrijden. In een stevig...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafval aanpakken met wijkgericht werken

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon vertelt voorzitter Willem Stam van het platform LPB over de aanpak van zwerfafval via het wijkgerichte werken. Hij...

Praktijkvoorbeeld

Beeldgericht reinigen > bewonersparticipatie

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon geeft antwoord op de vraag hoe gemeente Soest zorgt dat beeldgericht reinigen en bewonersparticipatie elkaar versterken...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafval, jongeren en social media in Enschede

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de resultaten van de online jongerencampagne #indeton die Enschede voerde in haar brede zwerfafvalaanpak...

Praktijkvoorbeeld

Schone schoolomgeving begint bij goede analyse

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien dat een goede analyse cruciaal is voor een schonere schoolomgeving. Purmerend, Schiedam en Pijnacker Nootdorp...

Praktijkvoorbeeld

'Welkom in onze schone wijk' laat leerlingen oplossingen vinden

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft hoe het digitale lesprogramma ‘Welkom in onze schone wijk’ leerlingen zelf oplossingen laat vinden voor...

Praktijkvoorbeeld

Participeren doe je zo

 • Februari 2011
 • Gemeente Vlissingen & Oranjewoud
 • 92 pagina's

In dit document, opgesteld door Oranjewoud, zijn twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie gebundeld. Hieruit kan men inspiratie en ideeën opdoen om...

Productoverzicht

Draaiboek voor opzet maatschappelijke stage zwerfafval VO scholen in Delft

 • Januari 2011
 • MWH B.V.
 • 12 pagina's

Draaiboek voor de opzet van een maatschappelijke stage zwerfafval voor voortgezet onderwijs-scholen in Delft. Aan de slag met zwerfafval!

Plan van aanpak

Jaarverslag Project Schoonmaakhelden 2011

 • Januari 2011
 • Schoonmaakhelden
 • 6 pagina's

Dit jaarverslag toont het succes van het project Schoonmaakhelden. Kinderen van 7-12 jaar oud leren zo spelenderwijs dat ook zij verantwoordelijk dragen voor...

Praktijkvoorbeeld