Bibliotheek

Filter

604 resultaten

'Veilige Buurten Teams' vergroten leefbaarheid

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon wordt het succes verklaard van de aanpak met drie Veilige Buurten Teams (VBT’s) in Maastricht. In drie wijken...

Praktijkvoorbeeld

Samenwerken met corporaties voor betrokken huurders

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in het magazine van Gemeente Schoon laat zien hoe Vlissingen samenwerkt met twee woningbouwverenigingen om meer huurders bij hun omgeving te...

Praktijkvoorbeeld

Baten van de openbare ruimte

 • 1 mei 2012
 • CROW
 • 21 pagina's
 • PDF

Deze presentatie van het CROW gaat in op de baten van een schone en verzorgde openbare ruimte. Via de MKBA methode kunnen baten en kosten van interventies in...

Achtergrondinformatie

Eindrapport uitvoering gebiedstraject schoolomgeving - Gemeente Delft 2011-2012

 • 26 april 2012
 • MWH B.V.
 • 23 pagina's
 • PDF

Eindrapportage beschrijft het uitvoeringstraject met evaluatie en uitbouw maatschappelijke stage zwerfafval, ontwikkeling gerichte aanpak voor handhaving op...

Plan van aanpak

Inventarisatie- en Maatwerkplan Aanpak van Zwerfafval Gemeente Etten-Leur

 • 10 april 2012
 • N. Heuvver, De Zakenpartner
 • 25 pagina's
 • PDF

Maatwerkplan met handvatten ter verminderen van de overlast door zwerfafval langs snoeproutes in het buitengebied van de Gemeente Etten-Leur.

Plan van aanpak

Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen

 • 6 april 2012
 • WUR
 • 58 pagina's
 • PDF

De WUR heeft in 2012 een analyse uitgevoerd van het statiegeldsysteem van PET-flessen groter dan 0.5 liter. De kosten van het statiegeldsysteem blijken te...

Onderzoek

Sportclubs en scholen voor schone sporthalomgeving

 • 1 april 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe de gemeente Houten sinds 2009 burgers succesvol actief betrekt bij het schoonhouden van de gemeente...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport 'Schone Ridders strijden tegen zwerfafval'

 • 1 april 2012
 • Public Result
 • 24 pagina's
 • PDF

Dit eindrapport biedt gemeente RIdderkerk adviezen voor een geslaagde Landelijke Opschoondag waarbij leerlingen in het basisonderwijs meer betrokken zijn...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Handreiking voor effectieve burgerparticipatie zwerfafvalaanpak in Dordt

 • 1 april 2012
 • Public Result
 • 30 pagina's
 • PDF

Deze handreiking voor een wijkschouw geeft gemeente Dordrecht ondersteuning bij de intensivering van burgerparticipatie. Een analyse en brainstormsessie hebben...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport 'Thematraject participatie Lisse' (jongeren en zwerfafval: MAS)

 • 1 april 2012
 • Public Result
 • 33 pagina's
 • PDF

Deze eindrapportage van het Thematraject participatie dat gemeente Lisse volgde bij Gemeente Schoon, toont de voorstellen van adviesbureau Public Result die...

Praktijkvoorbeeld

Participatie zwerfafval gemeente Ooststellingwerf

 • 22 maart 2012
 • B.J. Boerema
 • 13 pagina's
 • PDF

Onderzoeksrapport met als doel is om leerlingen van het voortgezet onderwijs actief te betrekken bij het terugdringen en voorkomen van zwerfafval op de route...

Onderzoek

Eindrapport 'Meer deelnemers landelijke Opschoondag in Noordwijk'

 • 1 maart 2012
 • Public Result
 • 22 pagina's
 • PDF

Dit eindrapport beschrijft voor gemeente Culemborg de verschillende mogelijkheden om participatie bij zwerfafvalbestrijding te borgen en te verstevigen (zoals...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Eindrapport 'Schoon schip trein Spijkenisse'

 • 1 maart 2012
 • Public Result
 • 19 pagina's
 • PDF

Dit eindrapprt geeft aanbevelingen voor meer en 'duurzame betrokkenheid' van bewoners via het ludieke participatieconcept 'Schoon schip trein' in Gemeente...

Praktijkvoorbeeld

Evaluatie inzet valkenier binnenstad Delft

 • 15 februari 2012
 • Marianne Zegwaard van MWH Global
 • 17 pagina's
 • PDF

Evaluatierapport van proef in Delft met inzet van een roofvogel door valkenier om overlast van meeuwen die huisvuilzakken kapot pikken terug te dringen.

Praktijkvoorbeeld

Maatwerkplan aanpak zwerfafval omgeving Insula College Dordrecht

 • 13 februari 2012
 • Gert Koot en Marianne Zegwaard, MWH Global
 • 5 pagina's
 • PDF

Maatwerkplan van de gemeente Dordrecht beschrijft maatregelen die leiden tot betrokkenheid van de school met de omgeving, bewustwording van de leerlingen tbv...

Plan van aanpak

Evaluatie handhavingaanpak zwerfafval Bastiaansplein Delft

 • 13 februari 2012
 • Marianne Zegwaard, MWH Global
 • 17 pagina's
 • PDF

Evaluatierapport van thematraject handhaving waarbij een “handhavingactiemaand” op het drukbezochte winkelgebied Bastiaansplein in Delft is uitgevoerd.

Praktijkvoorbeeld

Participatie in Vlissingen: wie meehelpt krijgt iets terug

 • 1 februari 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in het magazine van Gemeente Schoon maakt duidelijk hoe Vlissingen met een voor-wat-hoort-wat-model zorgt voor een efficiënter beheer van de...

Praktijkvoorbeeld

Operationeel draaiboek MAS Zaltbommel

 • 1 februari 2012
 • Public Result
 • 17 pagina's
 • PDF

Dit draaiboek geeft gemeente Zaltbommel een overzicht van verschillende maatschappelijke stagemogelijkheden voor een middelbare school. adviesbureau Public...

Praktijkvoorbeeld

Study on Land-Sourced Litter (LSL) in the Marine Environment

 • 26 januari 2012
 • Oko-Institut
 • 128 pagina's
 • PDF

Dit literatuuronderzoek brengt de huidige situatie voor zwerfafval afkomstig van land (Land Sourced Litter) in de Middellandse-, Noord- en Baltische zee in...

Onderzoek

Maatwerkplan zwerfafvalaanpak scholen gemeente Zeist

 • 18 januari 2012
 • PLAN Terra
 • 21 pagina's
 • PDF

Maatwerkplan beschrijft de aanpak van snoeproutes in het centrum van Zeist en bevat daarnaast veel praktische beschrijvingen en acties die het gebiedstraject...

Plan van aanpak